נושאים ושירותים בתחום הבטיחות
לאנשי בטיחות
הגברת ההשפעה על סמכות ניהולית
גיוס שיתוף פעולה מעובדים
העברת משוב וביקורת בצורה בונה
הגברת השמירה על נהלי בטיחות
טיפול יעיל בהתנגדויות
פתרון בעיות בטיחות בסיועם של אחרים
ניהול מו"מ בנושא פתרונות בטיחות
כיצד לא "לקחת דברים אישית" בתחום הבטיחות
הנעה-עצמית: הגברת רמת המוטיבציה
תקשורת בין-אשית בשרות הבטיחות
ההקשבה בשרות הבטיחות
שיפור-עצמי בנושא קידום הבטיחות
התמודדות עם לחץ ושחיקה
מדדים לבחינת שיפור הבטיחות
הגורם האנושי בבטיחות

למנהלי בטיחות
שיפור תרבות הבטיחות בארגון / בחברה
ניהול אנשי בטיחות לפי תוצאות שמוגדרות מראש
הגברת המוטיבציה אצל אנשי בטיחות
שיפור אנשי בטיחות במהלך העבודה השוטפת
הפיכת צוות הבטיחות לצוות מנצח
ניהול קונפליקטים

לעובדים
הבטיחות ואני
שיפור הבטיחות בעבודה במעבדותEnglish
English
MK&A
Morris Kaner & Associates
Results in Management and Business
© מוריס קנר.  נייד: 050-5501944, טלפון: 03-6725744  דוא"ל: morris@morriskaner.com ,kanerm@netvision.net.ill