לקוחות בתחום הרפואה, ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה

אומריקס ביופרמצבטיקה (ג'ונסון וג'ונסון)
אינטרפארם מעבדות
בית חולים שניידר
דקסל פארמה
ד"ר פישר
הדים מכונים אודיולוגיים
הלה - המכונים לבריאות השן
חממה ביו רפואית רד רמות
טבע תעשיות פרמצבטיות
יורוגן (טראקואט)
לאומית שירותי בריאות
מאוחדת שירותי בריאות
מכון מור
מרכז רפואי מאיר
נוברטיס ישראל
פיליפס מערכות רפואיות
פריגו פרמצבטיקה
שחל שירותי רפואה
שירותי בריאות כללית
תעשיות ביולוגיות
תרו תעשיות פרמצבטיות
תרימה מוצרים פרמצבטיים


English
English
MK&A
Morris Kaner & Associates
Results in Management and Business
© מוריס קנר.  נייד: 050-5501944, טלפון: 03-6725744  דוא"ל: morris@morriskaner.com ,kanerm@netvision.net.ill