שירותים שמסופקים לענף הפרמצבטיקה
טבע
Pharma Upsell לרוקחים- מכירת תרופות OTC
דקסל פארמה (דקסון)
הנעה-עצמית למנהלים
שיפור יחסי אנוש
שיפור עובדים
פתרון בעיות עם אחרים
התמודדות עם לחץ ושחיקה
הגברת האסרטיביות
בניית צוות וניהולו
הנעת עובדים ויצירת מוטיבציה אצלם
ניהול זמן יעיל
שיפור האיכות
פריגו
הגדלת הערך המוסף של אנשי הרישום
סרונו (אינטרפארם)
הגברת ההשפעה אצל צוותי השיפור
ד"ר פישר
הגברת ההשפעה הניהולית אצל ראשי צוותים במחלקת הייצור
חממה ביו-רפואית, רד רמות
שיפור התקשורת הבין-אישית
תרימה
שיפור האיכות
נוברטיס
הגברת ההשפעה הניהולית
יורוגן (טראקואט)
שיפור הבטיחות
תרו
ראיון עובדים מוצלח
הערכת עובדים אפקטיבית
חיזוק ההשפעה אצל מפקחים
התמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים
עבודת צוות מוצלחת
ניהול האיכות
סדנאות ציבוריות לאנשי פרמצבטיקה
הגברת ההשפעה אצל תועמלנים
השגת הישגים באמצעות עובדים
ניהול עובדים לפי יעדים
בניית צוותים וניהולם
שיפור התקשורת הבין-אישית
שכנוע אפקטיבי
שיפור עובדים
ראיון אפקטיבי של מועמדים לעבודה 
שיפור הבטיחות בעבודה במעבדות


English
English
MK&A
Morris Kaner & Associates
Results in Management and Business
© מוריס קנר.  נייד: 050-5501944, טלפון: 03-6725744  דוא"ל: morris@morriskaner.com ,kanerm@netvision.net.ill