נושאים ניהוליים
ניהול להשגת הישגים
יצירת מוטיבציה אצל עובדים
שיפור תפקוד העובדים
הטיפול בתפקוד בעייתי
ניהול ישיבות מוצלח
ניהול זמן יעיל
הדרכה מוצלחת
תקשורת בין-אישית מועילה
שכנוע אפקטיבי
התמודדות עם לחץ ושחיקה
English
English
MK&A
Morris Kaner & Associates
Results in Management and Business
© מוריס קנר.  נייד: 050-5501944, טלפון: 03-6725744  דוא"ל: morris@morriskaner.com ,kanerm@netvision.net.ill