נושאים בתחום הבטיחות

לאנשי בטיחות
הגברת ההשפעה על סמכות ניהולית
גיוס שיתוף פעולה מעובדים
העברת משוב בצורה בונה
טיפול יעיל בהתנגדויות
התמודדות עם לחץ ושחיקה

למנהלים
שיפור תרבות הבטיחות בארגון
ניהול אנשי בטיחות לפי תוצאות שמוגדרות מראש
הגברת המוטיבציה אצל אנשי בטיחות
שיפור אנשי בטיחות במהלך העבודה השוטפת

לעובדים
הבטיחות ואני
שיפור הבטיחות בעבודה במעבדות


English
English
MK&A
Morris Kaner & Associates
Results in Management and Business
© מוריס קנר.  נייד: 050-5501944, טלפון: 03-6725744  דוא"ל: morris@morriskaner.com ,kanerm@netvision.net.ill